Inleiding
Screening
Diagnose
Beleid
Verwikkelingen
Speciale situaties
Leven met diabetes
Documenten
Verwijzen
Redactie
Sitemap
HPO-site

Diabetes en ramadan


Moslims die vasten tijdens de ramadan moeten zich onthouden van eten, drinken, gebruik van orale medicatie en roken van zonsopgang tot na zonsondergang. In De Koran worden sommige personen vrijgesteld van de verplichting tot vasten (Heilige Koran, Al-Bakarah, 183-185), vooral als het vasten kan leiden tot schadelijke gevolgen voor het individu. PatiŽnten met diabetes vallen onder deze categorie omdat hun chronische stofwisselingsziekte een hoog risico vormt op diverse complicaties als het patroon en de omvang van hun maaltijd en vochtinname sterk veranderen.
PatiŽnten die aandringen op vasten moeten zich bewust zijn van de daaraan verbonden risico's en zich houden aan de aanbevelingen van hun zorgverleners om de vastenperiode veilig door te komen. Elke aanbeveling hieromtrent is individueel verschillend voor elke diabetespatiŽnt.
1 ŗ 2 maanden voor de ramadan gaat u bij uw huisarts langs en uw arts bespreekt met u de mogelijke risico’s van het vasten. Uw eventuele ervaring met vroegere vastenperiodes kan overlegd worden. Enkel uw arts kan oordelen of het medisch verantwoord is deel te nemen aan de ramadan. U zal dan informatie krijgen rond uw dieet en medicatie.

Risico’s verbonden aan het vasten bij diabetes type 2:
-    Hypoglycemie
-    Hyperglycemie
-    Diabetische ketoacidose
-    Uitdroging
-    Trombose

Bepalende factoren die uw risico verhogen tot:
 
ZEER HOOG:
-    Ernstige hypoglycemie in de laatste 3 maanden voor de ramadan
-    Voorgeschiedenis van terugkerende hypoglycemieŽn
-    PatiŽnt die zich niet bewust is van hypoglycemie
-    Aanhoudende slechte glycemiecontrole
-    Ketoacidose in de laatste 3 maanden voor ramadan
-    Acute ziekte
-    Dialyse
-    Hyperglycemisch coma in de laatste 3 maanden voor ramadan
-    Zware lichamelijke arbeid

HOOG:
-    Matige hyperglycemie
-    NierinsufficiŽntie
-    Gevorderde problemen met de bloedvaten
-    Alleenwonend
-    Ouderdom met slechte gezondheid
-    Andere geneesmiddelen die van invloed kunnen zijn

GEMIDDELD:
-   Goed gecontroleerde patiŽnt behandeld met kortwerkende insuline

LAAG:
-   Goed gecontroleerde patiŽnt met alleen dieet en/of medicatie die geen hypo’s veroorzaakt en die verder gezond is
 

De totale dosering van uw medicatie moet worden aangepast in combinatie met gewichtsverlies of –toename die zich kunnen voordoen tijdens de ramadan. Voldoende vochtinname en lichaamsbeweging zijn onontbeerlijk.

Glycemiecontroles:
-    Eerste 4 dagen dagelijks dagcurve
-    Dan 1x/week dagcurve
-    3 dagen na Suikerfeest dagcurve

Raadpleging bij uw huisarts
-    1 ŗ 2 maanden voor ramadan
-    Na 4 dagen dagcurve
-    Na 2 weken
-    Na dagcurve na Suikerfeest

De nodige glycemiecontroles uitvoeren is in deze periode zeker zo belangrijk. De eerste 4 dagen van de ramadan geven dikwijls een duidelijk beeld van hoe uw lichaam zal reageren in de vasten.
Wanneer u bij uw huisarts op raadpleging gaat kan uw arts de dagcurves evalueren en uw medicatie aanpassen aan de voor u meest geschikte dosis.
Wanneer u een hypoglycemie heeft tijdens het vasten moet u heel goed begrijpen dat er geen enkele andere manier is om uw bloedsuikerspiegel terug op peil te brengen dan met koolhydraten.