Inleiding
Screening
Diagnose
Beleid
Verwikkelingen
Speciale situaties
Leven met diabetes
Documenten
Verwijzen
Redactie
Sitemap
HPO-site

Diabetes en rijbewijs

Voor het bekomen van een rijbewijs moet men op erewoord verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de 'algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid'.
Een persoon die diabetes heeft kan en mag deze verklaring niet ondertekenen, maar moet het advies van een arts vragen, die dan in eer en geweten moet nagaan of deze persoon al dan niet geschikt is om een motorvoertuig te besturen. Dit advies of goedkeuring is ook nodig voor wie al een rijbewijs heeft en pas nadien diabetes krijgt.

Praktische richtlijnen:

1. Iedereen met diagnose diabetes: rijbewijs aanpassen binnen de 4 werkdagen na diagnose

2. Rijgeschiktheidsattest aanvragen bij arts

                Voor privé-rijbewijs (groep 1; rijbewijs A3, A, B, B+E of G):

                            - attest in WORD of PDF

                Voor professioneel rijbewijs (groep 2):

3. Rijbewijs afhalen bij gemeente, dienst bevolking

                Inleveren:
                            - rijgeschiktheidsattest
                            - 2 pasfoto's
                            - oud rijbewijs
                Vernieuwing (privé)rijbewijs is kostenloos vanaf november 2009

4. Geldigheidsduur

                Voor privé-rijbewijs (groep 1; rijbewijs A3, A, B, B+E of G):
                            - maximum 5 jaar
                           
                Voor professioneel rijbewijs (groep 2):
                            - maximum 3 jaar

5. Autoverzekering

                - kopie rijgeschiktheidsattest en/of
                    recto verso kopie aangepast rijbewijs aangetekend opsturen
                - geen toeslag op premie

Richtlijnen afdrukken voor de patiënt