Inleiding
Screening
Diagnose
Beleid
Verwikkelingen
Speciale situaties
Leven met diabetes
Documenten
Verwijzen
Redactie
Sitemap
HPO-site

 De zorgtrajecten

KB van 21 januari 2009/BS 06.02.2009

Welke zorgtrajecten?

Wat?

 • Contract tussen de patiŽnt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist
 • Gepersonaliseerde doelstellingen

Het contract


 • Duur: 4 jaar
 • Naar aanleiding van een raadpleging (niet op huisbezoek)
 • Startdatum zorgtraject op de datum van ontvangst van de kopie van het contract (= datum van tijdstempel of poststempel) door de VI.
 • Minimale gegevens: cfr. contract in Word-formaat of PDF
 1. de identiteit en contactgegevens van rechthebbende, HA en geneesheer-specialist
 2. de gegevens voor betalingen van de forfaitaire honoraria
 3. de rechten van de patiŽnt verbonden aan het zorgtraject
 4. de gedagtekende handtekeningen van de drie partijen
 5. de gedagtekende handtekening van de AG
 6. de datum waarop het zorgtraject begint
 7. de verbintenissen van de rechthebbende, de HA en de geneesheer-specialist, zowel inhoudelijk als administratief
 8. de geÔndividualiseerde en meetbare outcome- en procesdoelstellingen verbonden aan de tenlasteneming
 9. het akkoord van de rechthebbende met het inzamelen, meedelen en verwerken van de gezondheidsgegevens in verband met het traject

Circuit

De HA maakt een kopie van het door de 3 partijen ondertekende contract (papier of electronisch) over aan de VI
De AG deelt aan de rechthebbende, de huisarts en de geneesheer-specialist mee dat het zorgtraject beantwoordt aan de voorwaarden.

Automatische verlenging

 • na 1, 2 en 3 jaar
 • indien
  - geen zorgtraject met andere partners werd afgesloten
  - min. 2 raadplegingen per jaar bij GMD-houdende HA en
     indien er dat jaar GMD werd aangerekend
  - min.1 raadpleging bij specialist

Honoraria


HA
Forfait €80 voor eerste jaar

Geneesheer-specialist

Diabetes
 • Internist met bijzondere beroepstitel endocrino-diabetoloog
 • Werkzaam in diabetesrevalidatiecentrum
NierinsufficiŽntie
 • Inwendige geneeskunde met bijzondere beroepstitel nefrologie
 • Werkzaam in erkend dialysecentrum
Forfait €80 voor eerste jaar

VI
Betalen van de honoraria door VI binnen de 30 dagen na het ingaan en na  de verjaardag van het begin van het zorgtraject

Persoonlijk aandeel rechthebbende


1) In het eerste jaar
Afgeschaft vanaf ingaan van zorgtraject tot 31 december van het kalenderjaar dat volgt op kalenderjaar waarin zorgtraject begon voor:
 • Raadplegingen bij HA die zorgtraject ondertekende
 • Raadplegingen bij HA die samenwerkt in kader van groepspraktijk met HA die traject ondertekende
 • Raadplegingen van geneesheer-specialist endocrinoloog

2) In het tweede, derde en vierde jaar van het zorgtraject
Verlenging van forfaitaire honoraria en afschaffen van persoonlijk aandeel met een kalenderjaar op voorwaarde dat voor dezelfde pathologie geen ander zorgtraject is gestart.
Rechthebbende moet 2 raadplegingen bij huisarts en 1 raadpleging bij de specialist hebben gehad.

Bijkomende voordelen

 • Diabeteseducatie: aanvraagdocument in Word of PDF
 • Vergoeding van strips, lancetten, glucometer en lancethouder
 • DiŽtetiek: aanvraagdocument in Word of PDF
 • Podologie aanvraagdocument in Word of PDF
 • Bloeddrukmeter (nierinsufficiŽntie)

Diabeteseducatie 20 €/30 min


Door verpleegkundigen, maar ook diŽtisten, kinesitherapeuten en podologen

Opstarteducatie aanvraagdocument in Word of PDF
Min. 30 minuten
Voorgeschreven en aantal bepaald door HA (max 10; max 3/dag per patiŽnt) In het eerste jaar

Opvolgeducatie aanvraagdocument in Word of PDF
Voorgeschreven door HA
2 x per kalenderjaar
Geen cumul tijdens zelfde kalenderjaar met opstarteducatie
Rapport aan HA

Educatie bij problemen aanvraagdocument in Word of PDF
Max 4 x per kalenderjaar
Voorgeschreven door HA met vermelding van aantal
Niet in zelfde kalenderjaar als opstarteducatie.
Rapport aan HA

Zelfcontrole materiaal


Via apotheker, zorgwinkels, patiŽntenorganisaties...
Zorgtraject diabetes: aanvraagdocument in PDF
3 x 50 strips en 1 x 100 lancetten per 6 maanden
Tussenkomst van € 28 voor een bloeddrukmeter (per 3 jaar, tenzij medische motivatie)
Voorschrift voor nieuwe periode 6 maanden alleen als de vereiste glycemiecontroles zijn uitgevoerd. Vanaf 3 maanden voor verstrijken van vorige periode. Bewijzen bewaard in GMD gedurende min 5 jaar.
Buiten zorgtraject diabetes: aanvraagdocument in Word of PDF
2 x 50 strips en 1 x 100 lancetten per jaar
Tussenkomst van € 28 voor een bloeddrukmeter (per 3 jaar)
NierinsufficiŽntie
Forfaitaire tussenkomst voor een bloeddrukmeter
Op voorschrift van de behandelende arts
1x per rechthebbende.

Medische criteria

Diabetes type 2
 • patiŽnten die onvoldoende zijn gecontroleerd bij maximale orale therapie, voor wie men op korte termijn een behandeling met incretinemimetica (Byetta) of insuline voorziet.
 • type II met 1 of 2 insuline-injecties per dag
Exclusiecriteria
 • Zwanger of zwangerschapswens
 • Meer dan 2 insuline-injecties per dag
 • Type I diabetes
Chronische nierinsufficiŽntie
 • sterk verlaagde nierfunctie (GFR<45) of
 • eiwitverlies in de urine (proteÔnurie>1gr/24u)
Exclusiecriteria
 • in dialyse of getransplanteerd

Voordelen voor de patiŽnt

 • Voor de raadplegingen in het kader van de opvolging moet de patiŽnt geen remgeld betalen (diabetes type 2 en nierinsufficiŽntie)
 • Vergoeding van strips, lancetten, glucometer en lancethouder voor de diabetespatiŽnt
 • Raadpleging bij de diŽtist voor de patiŽnt met chronische nierinsufficiŽntie

Opgepast

 • Voor rechthebbenden met zorgtraject moet de huisarts (binnen het jaar) het GMD beheren. Ook artsen die toegang hebben tot het GMD kunnen voorschrijven.
 • Ingeval van een diabeteszorgtraject mag het honorarium voor de diabetespas niet meer worden aangerekend.
 • PatiŽnten met een zorgtraject kunnen vanaf 01.01.2010 niet meer in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming in het kader van groep 3a van de diabetesconventie.

Programma buiten zorgtraject


Periode

12 maanden
Nieuwe periodes 12 maanden indien vereiste glycemiecontroles uitgevoerd en HBA1c minder dan 7,5% (uitgevoerd ten vroegst 3 maanden voor einde van de periode)
Zelfcontrolemateriaal (zie dokumenten)
2 x 50 strips en 1 x 100 lancetten per jaar
Tussenkomst van € 28 voor een bloeddrukmeter (per 3 jaar)
Glucometer en lancethouder (alle 3 jaar)
Voorwaarden
Heeft nooit zorgtrajectcontract gesloten
Volgt geen programma in kader van dianbetesovereenkomst
Medische criteria
Behandeld met incretinemimetica of dagelijks 1 insulineinjectie
Educatie door de HA
AG
Notificatie aan de AG.
Gegevens ter beschikking